englishбългарски
current

БГ БЕТОН ЕООД е регистрирано на 22.06.2007 год. Дружеството е правоприемник на ЕТ “АВТО-ЕТ-Евгени Тролиев” - основано на 12.10.1992 год. Дружеството е специализирано в производството на различни видове бетон и строителни разтвори.

Машинен парк
Качество
 
 
 
plus 5 броя бетоносмесителни машини
с общ капацитет 320м³/час
10 броя бетонпомпи / 24м-3 бр.; 32м-1бр.;
43м-4бр.; 48м-1бр.; 52м-1бр./
25 бетоновози
plus Качеството на продуктите се гарантира от:
Система за управление на качеството
ISO 9001:2000
Система за производствен контрол на
суровините и произвежданите бетони и
разтвори.
map